საქართველოს ქალაქები, სადაც ხდება მისი მიწოდება SLIM4VIT